Ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä terapiasta


Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskeistä on toimiva yhteistyö asiakkaan ja terapeutin kesken. Terapiassa etsitään asiakkaan arvojen, toiveiden ja tavoitteiden mukaista elämää ja pyritään sitä kohti.

Terapia on omien ajatusten, tunteiden ja toimintatapojen tarkastelua, vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien miettimistä sekä jo olemassaolevien voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista. Toimivassa terapiassa toiveikkuus ja omanarvontunne lisääntyvät.

Joskus yksikin tapaamiskerta voi riittää ja antaa sysäyksen entistä tyydyttävämmän elämän rakentamiselle omien voimavarojen ja mahdollisen tukiverkon avulla. Joskus tarvitaan pidempiaikaista työskentelyä ja prosessointia. Asiakas on aina se, joka päättää, miten pitkään työskentely on tarpeellista.